Kastlová okna

v případech, kdy je třeba zachovat z hlediska památkové péče původní členění a ráz oken, je možné vyrobit i speciální druh okna tzv. okno kastlové či špaletové. Jeho principem je spojení dvou oken vnějšího a vnitřního dřevěným deštěním o šířce odpovídající tloušťce špalety okenního otvoru. Jako vnější okno se užívá v podstatě klasické okno standardu EURO s izolačním dvojsklem a stejnými materiály, vnitřní okno pak má zpravidla zasklení jednoduché. Často bývají tato okna opatřena ozdobnými prvky.

 
Úvod > Produkty > Ostatní produkty > Kastlová okna