Proč právě dřevěná okna?

Okna jsou významným architektonickým článkem budovy. Na současném trhu je možno nalézt okna vyrobená z různých materiálů, ale i v různé kvalitě. Nejčastějšími zástupci jsou dřevo, plast a hliník. Je poměrně těžké se orientovat, jaký materiál do jakých typů staveb či rekonstrukcí použít. Plastová okna nabízejí za stále se snižující cenu stále větší počet komor, kovových výztuh či jiných vylepšení, hliníková okna pevnost, kvalitu povrchové úpravy, moderní design, ale musíme si uvědomit :
dřevo je ekologický, krásný, živý materiál, prověřený tisíciletými zkušenostmi, za současných  podmínek snadno udržovatelný a tudíž trvanlivý.

 

Materiály pro výrobu oken :

Profily :

Dřevěná okna jsou vyráběna z vícevrstvých lepených lamel, které zajišťují tvarovou a rozměrovou stálost. Nejčastěji používanými jsou jehličnaté dřeviny – smrk, borovice, modřín, dále jsou užívány v menší míře i dřeviny listnaté, zejm. dub nebo exotické – meranti. Lamely se dodávají buď s podélným napojením s viditelnými spoji, nebo tzv. průběžné, bez napojení. Veškeré vady dřeva – suky, smolníky – jsou výrobcem profilů pečlivě odstraněny.

Firma M stolárna Zlín vyrábí okna z profilů tloušťky 68,78,84mm, silnější profil v kombinaci s odpovídajícím zasklením obecně přináší nižší tepelnou propustnost celého okna.

Povrchová úprava :

Ve výrobě jsou užívány 2 typy povrchové úpravy.
Při první variantě se aplikuje základní vrstva, chránící proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu, máčením v máčecích vanách. Finální silnovrstvá lazura se poté po přebroušení nanáší vysokotlakým stříkáním. M stolárna užívá lazury firmy Teknos GORI se  širokou škálou odstínů, příp.krycích nátěrů dle stupnice RAL. Při doporučené údržbě zajišťují dlouhodobou trvanlivost této povrchové úpravy, současně se snadnou opravitelností případných poškozených míst.

Druhou používanou alternativou jsou nízkoviskózní olejové nátěry na bázi rozpouštědel s vynikajícími hydrofobními účinky, které přinášejí stejnou ochranu jako silnovrstvé lazury. Olejový nátěr zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva a s širokou paletou odstínů přináší zajímavou alternativu k běžným silnovrstvým lazurám.

Samozřejmostí je, že při zvláštních požadavcích architekta či projektu je možno použít i jiný druh povrchové úpravy.

Kování :

Standardně je do oken montováno celoobvodové kování ROTO NT ve všech možných variantách otevírání a ovládání. Nejčastější variantou je okno otevíravě sklopné s třetí polohou štěrbinového větrání tzv. mikroventilace, která zajišťuje trvalou cirkulaci vzduchu v prostoru. Dále jsou vyráběna okna pouze otevíravá či pouze sklopná a pro větší výplně otvorů i posuvně sklopná, zdvižně odsuvná či skládací s celou řadou možností skládání na jednu či obě strany. Všechny varianty zaručují bezpečnou a bezproblémovou funkčnost ovládání.

Okna jsou vybavena klikami dle zvolené varianty otevírání, volitelně je možno užít i jiné typy klik, např. kliky uzamykatelné nebo pro balkónové dveře oboustranné kliky s možností přidané vložky FAB.

Všechna okna s vyjímkou fixních výplní jsou opatřena trvale plastickým silikonovým těsněním v křídle. Silnější profily pak mají ještě těsnění přídavné, nalehávkové

Spodní část rámu okna je chráněna proti povětrnostním vlivům rámovou okapnicí – profilem z eloxovaného hliníku, který rovněž zajišťuje odvod dešťové vody.

Rovněž spodní část křídla je chráněna hliníkovou okapnicí křídlovou.

Zasklení :

Okna a balkonové dveře jsou opatřena izolačními dvojskly a trojskly s vlastnostmi odpovídajícími způsobu určení. Kromě nejvíce používaných čirých skel je možno použít skla ornamentální s různými vzory, skla reflexní ( čirá či probarvená ), při požadavku na bezpečnost pak i skla kalená nebo vrstvená s vnitřní fólií. Hodnotu tepelného prostupu nebo zvukové neprůzvučnosti lze potom ovlivňovat tloušťkou skla, typem distančního rámečku či mezerou mezi jednotlivými skly. Variant dvojskel či trojskel je celá řada s rozličnými optickými, tepelnými a fyzickými parametry.

Montáž :

Osazení nových výplní je prováděno zaškolenými pracovníky. Okna jsou fixována do zdiva a mezery poté vyplněny montážní polyuretanovou pěnou. Samozřejmostí je i zajištění demontáže s následnou likvidaci původních výplní i zednické zapravení okenních špalet. Dle požadavků příslušné normy je možno při montáži okna utěsnit z vnitřní i vnější strany difúzními páskami - parotěsnou a paropropustnou zábranou.

 
Úvod > Produkty > Dřevěná okna